Инфо - сталне манифестације

Дани крагујевачке књиге

Дани крагујевачке књиге

 

Дани крагујевачке књиге, манифестација од посебног значаја за град, покренута је 2013. године са идејом да обезбеди континуирани прилив књижне и некњижне завичајне грађе, без условљавања законском регулативом (Законом о обавезном локалном примерку донетом 14.07.2011) и на тај начин подсети све завичајне ствараоце и издаваче на обавезу достављања локалног обавезног примерка.

Манифестацију прати изложба књижне (монографске публикације из различитих области, зборници, стручна литература, албуми, фотомонографије и серијске публикације: часописи и новине) и некњижне грађе (плакати, позивнице, разгледнице, фотографије, CD/DVD-ије) објављене у претходној години. То је уједно и мотив завичајним ствараоцима да нам помогну у реализацији наше основне идеје, а све већи проценти прикупљене грађе указују да смо на правом путу.

Дани крагујевачке књиге већ 11 година вреднују, подстичу и афирмишу завичајно књижевно стваралаштво, али и остале облике уметничког изражавања (фотографија, карикатура, музика), као и колекционарство и друге хобије који обогаћују завичајну културну баштину. Захваљујући квалитетним и разноликим програмима, темама, изложбама и промоцијама, манифестација Дани крагујевачке књиге прерасла је у Дане крагујевачке културе.   

 

 

Ажурирано

23 Март 2023

Инфо

Ажурирање и одржавање сајта врши eKG InfoData доо Крагујевац. 

Све податке о догађајима и ближе информације у вези са догађајима можете добити преко контакта институција организатора који се налазе на сајту.