Дом омладине Kрагујевац

Установа Дом омладине „Крагујевац“ је једна од најстаријих институција културе града Крагујевца, са традицијом дугом преко пола века. Под првобитним називом „Омладински дом“, основан је 1948. године, а једна од главних функција му је била организовање градских манифестација као и архивирање акција тадашњег омладинског активизма (омладинске радне акције).

Установа Дом омладине „Крагујевац“ је једна од најстаријих институција културе града Крагујевца, са традицијом дугом преко пола века. Под првобитним називом „Омладински дом“, основан је 1948. године, а једна од главних функција му је била организовање градских манифестација као и архивирање акција тадашњег омладинског активизма (омладинске радне акције).

По свом програмском садржају, Дом омладине је поливалентни културни центар који је од свог оснивања био усмерен ка музичко-сценској, ликовно-примењеној и књижевној уметности, да би се у новије време окренули и према филмским и мултимедијалним гранама уметности.

Мисија Дома омладине је развој и популаризација урбане културе младих (као аутора) и за младе (као публике) у региону Шумадије.

Активности Дома омладине су подељене на програмску продукцију (музички концерти и фестивали, изложбени програм, пројекције филмова, дебате) едукативне радионице за младе (глума, филм, рок музика, сликање, стрип и карикатура) и партнерске програме у сарадњи са цивилним сектором, регионалним и међународним институцијама и организацијама културе.

Данас је Дом омладине један од највећих културних центара у Србији.

Шифра делатности: 90.04 Рад уметничких установа 

Организација уметнички догађаја:  Музичких, ликовних, драмских, филмских и књижевних. 

Контакт

Небојша Јаковљевић - Директор 
Бранислав Благојевић - Руководилац службе послова организовања културних програма. 
Драган Симовић - Руководилац службе оперативно-техничких послова.

Адреса: Бранка Радичевића 1
34000 Крагујевац
Телефон: 381 (0) 34 30 24 27
www.domomladine.com   

office@domomladine.com    

https://instagram.com/domomladinekg?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

https://www.facebook.com/domomladinekragujevac?mibextid=ZbWKwL 

ПИБ 101042230

МБ 17183923 Мини календар

Инфо

Ажурирање и одржавање сајта врши eKG InfoData доо Крагујевац. 
Све податке о догађајима и ближе информације у вези са догађајима можете добити преко контакта институција организатора који се налазе на сајту.
За аутоматски превод у информативне сврхе се користи Google Translate engine.