Завод за заштиту споменика културе

Image

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац је основан одлуком Скупштине Среза Крагујевац бр. 02-11795/2-66 од 25. новембра 1966. године. Убрзо затим срезови су укинути, али су права и дужности оснивача Завода пренета на републичке органе чланом 8. став 2. Закона о спровођењу Уставног закона о укудању срезова у СР Србији и Уставног закона о остваривању права и дужности општина и града Београда (Сл. гласник СРС бр. 52/66).

Актом Владе Републике Србије и Министарства културе бр. 401-00-42/02-01 од 17. октобра 2002. године, Завод прелази на финансирање из буџета града Крагујевца од 01.01.2003. године.

Права и обавезе оснивача Завода, преузела је Скупштина града Крагујевца Одлуком о преузимању вршења оснивачких права над заводом за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 022-12/09-I од 27.04.2009. године.

Од оснивања Завода за заштиту споменика културе Крагујевац до данас, основни циљеви  Завода су очување и заштита непокретних културних добара и њихова адекватна презентација. Радовима на културним добрима обухваћени су бројни сакрални споменици од средњовековног до модерног доба, објекти народног градитељства, богат фонд непокретног споменичког наслеђа градске архитектуре настале у време стварања модерне српске државе, као и богат археолошки фонд од палеолитских станишта, богатих неолитских и бронзанодопских насеља, до великих слојева насељавања током античког и средњовековног периода.

Све активности се базирају на визији о значају очувања наслеђа као основног идентитета једног народа, који се даље преноси кроз све сфере живота са циљем повезивања друштва кроз неговање заједничких вредности.


Делатност Завода за заштиту споменика културе Крагујевац обухвати следеће активности:

-        истраживање и евидентирање добара под претходном заштитом;

-        предлагање добара за утврђивање добара за културно добро;

-        вођење регистра и документације о културним добрима;

-        пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима културних добара;

-        старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене Законом о културним добрима;

-        предлагање и праћење спровођења мера техничке заштите културних добара;

-        праћење стања објеката на територији Шумадијског и Поморавског управног округа;

-        првостепени административни поступак;

-        остале активности које имају за циљ заштиту и презентацију културног наслеђа;

-        дигитализација документације Завода у сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика културе

Контакт

Ненад Карамијалковић, директор 
Марија Каличанин Крстић, помоћник директора 

Улица Крагујевачког октобра 184, Крагујевац

 https://www.kulturnonasledje.com/

 kgheritage@gmail.com

ПИБ 101040785

МБ 7151411

https://www.facebook.com/kulturnonasledje

Тел. 034335347

Тел. 034335409


Мини календар

Јули   2024
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Инфо

Ажурирање и одржавање сајта врши eKG InfoData доо Крагујевац. 
Све податке о догађајима и ближе информације у вези са догађајима можете добити преко контакта институција организатора који се налазе на сајту.
За аутоматски превод у информативне сврхе се користи Google Translate engine.